dsc 0191Dzięki aplikowaniu przez Gminę Żelechlinek o przyznanie środków finansowych dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu naszej gminy, OSP w Żelechlinku oraz OSP w Gutkowicach otrzymały wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Projekt pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP z terenu Gminy Żelechlinek” był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowę na realizację zadania zawarto z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 8 czerwca 2018 r.
Koszt całkowity zadania wyniósł 32 320,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 31 996,80 zł, wkład własny 1% - kwota brutto 323,20 zł).

dsc 0188W wyniku realizacji umowy zawartej przez Gminę Żelechlinek z Województwem Łódzkim nr 53/OI.II/2018 z dnia 23.07.2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, zostały zakupione cztery zestawy odzieży strażackiej. Umundurowanie zostało przekazane ochotnikom z OSP w Żelechlinku podczas spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem w dniu 3 sierpnia 2018 r. Całkowity koszt umundurowania stanowi kwotę 10.000 zł, która została w całości sfinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego.

plakat official

20180713 141727Zaplanowana w ramach zadania pn. „Poznajemy Łódzkie” wizyta studyjna do Muzeum w Łowiczu oraz Skansenu w Maurzycach odbyła się zgodnie z założeniami projektu i wyczerpała przewidywany program działania. W piątek 13 lipca 2018 r. 46-osobowa grupa udała się na Stary Rynek w Łowiczu, przy którym znajduje się Muzeum Ziemi Łowickiej. Z uwagi na liczbę uczestników zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach, oczywiście wraz z przewodnikami, którzy opowiadali o historii Księstwa i wskazywali na eksponaty znajdujące się w zbiorach. Z uwagi na fakt, iż zdecydowaną większość zwiedzających stanowiły Panie, ich zachwyt wzbudziły charakterystyczne dla regionu stroje ludowe, wycinanki, kwiaty z bibuły oraz wyroby z ceramiki.