Na stronie internetowej http://www.krainarawki.eu/ znajduje się informacja o działaniach związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia.